Miljö­övervakning – grund­vattenkemi

Miljöövervakning – grundvattenkemi presenterar de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGUs grundvattennät. Informationen beskriver grundvattnets egenskaper och kvalitet, och kan användas för att studera resultaten över en längre tidsperiod. Informationen kan också användas för referensändamål eller för att ges ut i form av officiell statistik.

Miljöövervakning drivs dels på nationell nivå av SGU genom långsiktiga miljöövervakningsprogram och dels på regional nivå. Provtagning görs ofta i observationsbrunnar, rör eller i källor samt till viss del i vattentäkter inom ramen för råvattenkontroll. Provplatser som utgörs av vattentäkter i vattenverk finns inte med i datamängden för stationer då informationen om läget för dessa är sekretessbelagd, men analysdata från dessa vattentäkter finns tillgängliga.

Miljöövervakningsdata är uppdelat i ”stationer” för provtagningsplatser och ”analysdata” för de analyser som finns för den eller de stationer som valts.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av miljöövervakning grundvatten (nytt fönster)

Ladda ned data

Hämta stationsuppgifter om alla stationer i ett visst län

CSV

JSON

Stationsuppgifter för Blekinge län (länskod 10) i CSV

Stationsuppgifter för Blekinge län (länskod 10) i JSON

Stationsuppgifter för Dalarnas län (länskod 20) i CSV

Stationsuppgifter för Dalarnas län (länskod 20) i JSON

Stationsuppgifter för Gotlands län (länskod 09) i CSV

Stationsuppgifter för Gotlands län (länskod 09) i JSON

Stationsuppgifter för Gävleborgs län (länskod 21) i CSV

Stationsuppgifter för Gävleborgs län (länskod 21) i JSON

Stationsuppgifter för Hallands län (länskod 13) i CSV

Stationsuppgifter för Hallands län (länskod 13) i JSON

Stationsuppgifter för Jämtlands län (länskod 23) i CSV

Stationsuppgifter för Jämtlands län (länskod 23) i JSON

Stationsuppgifter för Jönköpings län (länskod 06) i CSV

Stationsuppgifter för Jönköpings län (länskod 06) i JSON

Stationsuppgifter för Kalmar län (länskod 08) i CSV

Stationsuppgifter för Kalmar län (länskod 08) i JSON

Stationsuppgifter för Kronobergs län (länskod 07) i CSV

Stationsuppgifter för Kronobergs län (länskod 07) i JSON

Stationsuppgifter för Norrbottens län (länskod 25) i CSV

Stationsuppgifter för Norrbottens län (länskod 25) i JSON

Stationsuppgifter för Skåne län (länskod 12) i CSV

Stationsuppgifter för Skåne län (länskod 12) i JSON

Stationsuppgifter för Stockholms län (länskod 01) i CSV

Stationsuppgifter för Stockholms län (länskod 01) i JSON

Stationsuppgifter för Södermanlands län (länskod 04) i CSV

Stationsuppgifter för Södermanlands län (länskod 04) i JSON

Stationsuppgifter för Uppsala län (länskod 03) i CSV

Stationsuppgifter för Uppsala län (länskod 03) i JSON

Stationsuppgifter för Värmlands län (länskod 17) i CSV

Stationsuppgifter för Värmlands län (länskod 17) i JSON

Stationsuppgifter för Västerbottens län (länskod 24) i CSV

Stationsuppgifter för Västerbottens län (länskod 24) i JSON

Stationsuppgifter för Västernorrlands län (länskod 22) i CSV

Stationsuppgifter för Västernorrlands län (länskod 22) i JSON

Stationsuppgifter för Västmanlands län (länskod 19) i CSV

Stationsuppgifter för Västmanlands län (länskod 19) i JSON

Stationsuppgifter för Västra Götalands län (länskod 14) i CSV

Stationsuppgifter för Västra Götalands län (länskod 14) i JSON

Stationsuppgifter för Örebro län (länskod 18) i CSV

Stationsuppgifter för Örebro län (länskod 18) i JSON

Stationsuppgifter för Östergötlands län (länskod 05) i CSV

Stationsuppgifter för Östergötlands län (länskod 05) i JSON

Hämta alla mätningar som är gjorda i ett visst län

CSV

JSON

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i CSV

Mätningar i Blekinge län (länskod 10) i JSON

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i CSV

Mätningar i Dalarnas län (länskod 20) i JSON

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i CSV

Mätningar i Gotlands län (länskod 09) i JSON

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i CSV

Mätningar i Gävleborgs län (länskod 21) i JSON

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i CSV

Mätningar i Hallands län (länskod 13) i JSON

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i CSV

Mätningar i Jämtlands län (länskod 23) i JSON

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i CSV

Mätningar i Jönköpings län (länskod 06) i JSON

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i CSV

Mätningar i Kalmar län (länskod 08) i JSON

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i CSV

Mätningar i Kronobergs län (länskod 07) i JSON

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i CSV

Mätningar i Norrbottens län (länskod 25) i JSON

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i CSV

Mätningar i Skåne län (länskod 12) i JSON

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i CSV

Mätningar i Stockholms län (länskod 01) i JSON

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i CSV

Mätningar i Södermanlands län (länskod 04) i JSON

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i CSV

Mätningar i Uppsala län (länskod 03) i JSON

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i CSV

Mätningar i Värmlands län (länskod 17) i JSON

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i CSV

Mätningar i Västerbottens län (länskod 24) i JSON

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i CSV

Mätningar i Västernorrlands län (länskod 22) i JSON

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i CSV

Mätningar i Västmanlands län (länskod 19) i JSON

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i CSV

Mätningar i Västra Götalands län (länskod 14) i JSON

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i CSV

Mätningar i Örebro län (länskod 18) i JSON

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i CSV

Mätningar i Östergötlands län (länskod 05) i JSON

Hämta alla mätningar som är gjorda vid en viss station

Data laddar du ned med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på stationens ID. Leveransformat kan anges som csv eller json.

http://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/{stationsid}?format=[json,csv]

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned alla mätningar för station 10012_1 i JSON-format:

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/miljoovervakning/station/10012_1?format=json

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om miljöövervakning grundvatten (nytt fönster)

 

Senast granskad 2021-01-19

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.
JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)