I ”Miljöövervakning, havs och sjösediment” redovisas punktdata som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning. Syftet är i första hand att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastning i sediment.

Analyserna görs på prover tagna från sediment i ackumulationsområden som ofta utgör en sänka för många grundämnen och miljögifter.

Dessa data kan laddas ned över valfritt län eller miljöövervakningsstation. Via SGUs kartvisare ”Miljöövervakning, havs- och sjösediment” erbjuds även grafisk presentation av tidsserier och statistisk information.

Data levereras under licensform CC0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av datamängden Miljöövervakning havs- och sjösediment (pdf i nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på län (se lista på länskoder till höger) och leveransformat (csv eller json).

http://resource.sgu.se/oppnadata/marin/api/miljoovervakning/lan/{länskod}?format=[json,csv]

Ladda ned alla stationer och mätningar i den nationella miljöövervakningen (csv, nytt fönster)

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Miljöövervakning havs- och sjösediment (nytt fönster)

Mer information om miljöövervakning

Miljöövervakning och datavärdskap sediment