För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Torvlagerföljder

Torvlagerföljder innehåller uppgifter om torvlagrens egenskaper, exempelvis dess sammansättning, humifieringsgrad och blöthet. Informationen kan användas som planeringsunderlag vid utvinning av energi-eller odlingstorv.

Informationen bygger på observationer från borrningar i torvmarker. Till stor del utgörs materialet av information som digitaliserats från SGU:s torvarkiv. Materialet består av resultat från inventeringar, rapporter, kartor, dagböcker och publikationer från de senaste hundra åren. Eftersom materialet har samlats in under en lång tid så finns vissa skillnader i terminologin. Dessutom varierar noggrannheten beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen. Produkten inkluderar även data som samlats in under 2000-talet.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av Torvlagerföljder (nytt fönster)

Ladda ned data som Geopackage

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.gpkg

Ladda ned data som CSV

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.zip

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Torvlagerföljder (nytt fönster)

Senast granskad 2020-11-26

Kontakta oss