Informationen bygger på observationer från borrningar i torvmarker. Till stor del utgörs materialet av information som digitaliserats från SGUs torvarkiv. Materialet består av resultat från inventeringar, rapporter, kartor, dagböcker och publikationer från de senaste hundra åren. Eftersom materialet har samlats in under en lång tid så finns vissa skillnader i terminologin. Dessutom varierar noggrannheten beroende på vilket kartunderlag som används vid insamlingen. Produkten inkluderar även data som samlats in under 2000-talet.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns även nedladdningsbar i formatet Geopackage.

Beskrivning av Torvlagerföljder (nytt fönster)

Ladda hem data som Geopackage

http://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.gpkg

Ladda hem data som CSV

http://resource.sgu.se/oppnadata/data/jord/torvlagerfoljder/torvlagerfoljder.zip

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Torvlagerföljder (nytt fönster)