Geodata­­samverkan

Syftet med geodatasamverkan är att underlätta tillgången till geodata. Genom ökad samverkan mellan offentlig förvaltning och företag fås en effektivare hantering av försörjning av geodata – på lokal, nationell och internationell nivå.

Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat utbud av geodata. Det är Lantmäteriet som ansvarar för att samordna geodatasamverkan.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats (nytt fönster)

Nationell geodatastrategi

Den nationella geodatastrategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den ger en god grund för en utvecklad dialog på en politisk nivå kring behovet av insatser på området. Strategin har tagits fram av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet.

Läs mer om den nationella geodatastrategin (nytt fönster)

Senast granskad 2020-09-04