För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000

SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 är en harmoniserad version av SGUs produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför svenskt territorialhav redovisas.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/SR-Havsbottenyttacke_100k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av: https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/SR_SGU_SeaBedArea_100K.xml

Senast granskad 2021-10-27