Produkten återger huvuddragen i regionens jordartsgeologi.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_750k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Surficial_750K.xml