Informationen är förenklad dels när det gäller jordarternas indelning i litologiska enheter, dels när det gäller ingående. I denna version redovisas endast Grundlager, vilket innebär att eventuella underliggande lager eller överliggande tunna eller osammanhängande ytlager inte redovisas. Datamängden täcker större delen av Sverige, förutom nordligaste Sverige, fjällkedjan och delar av Jämtlands och Västernorrlands län.

För att kunna läsa nedanstående atomflöden i din browser kan du behöva installera en plugin för RSS/Atom Feed. Samtliga länkar öppnas i nytt fönster, med undantag för adresserna till WMS-tjänsterna som inte är klickbara.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster)

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Jordarter_25-100k

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av datamängden:

https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Surficial_25-100K.xml