Redovisning av lagerföljder är starkt förenklad. Endast ett jordlager och ett berglager särskiljs där det varit möjligt, olika jordarter eller bergarter i en lagerföljd redovisas alltså inte i denna datamängd.

Metadata för datamängden på den nationella Geodataportalen (nytt fönster) 

Adress till WMS-tjänsten:
https://resource.sgu.se/service/wms/inspire/GE-Borrhal

Adress till RSS/Atomflöde för nedladdning av https://resource.sgu.se/service/atom/inspire/datasets/GE_SGU_Borehole.xml