För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Christian Öhrling, SGU.

KLIVA

Projektet ”KLIVA – Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring” finansieras inom EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica och pågår mellan 2019 och 2022.

KLIVA är ett samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i Sverige och Finland. Samarbetspartners från Sverige är Länsstyrelsen i Västerbottens län, Skogsstyrelsen och Linnéuniversitetet. Från den finska sidan medverkar Åbo akademi, Skogscentralen, SYKE, Närings- trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM) samt Finlands geologiska undersökning (GTK).

Naturen brukas och nyttjas på olika sätt, både för mat, energi, industri och rekreation - så kallade ekosystemtjänster. Vårt nyttjande av naturresurser påverkar vår vattenmiljö, tillgången på ekosystemtjänster och möjligheten att uppnå miljömålen. Ett klimat i förändring innebär nya utmaningar för hållbar produktion och friskare vatten.

KLIVAs målsättningar:

 • Att använda hydrologiska modeller för att visa hur vattenbalansen fungerar och hur påverkan från sura sulfatjordar kan förändras i ett förändrat klimat.
 • Att föra dialog med målgrupperna för att öka förståelsen och hitta lösningar som kan öka möjligheterna för hållbar produktion av livsmedel och skogsråvara och friskare vatten.
 • Att hitta gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar genom samverkan över landsgränserna.

Senast granskad 2021-10-13

Kontaktpersoner

 • Gustav Sohlenius

  Telefon: 018-179276
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post

 • Christian Öhrling

  Telefon: 031-7082651
  Ort: Göteborg
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post