För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Foto på berg bredvid en skateboardpark.

Foto: Claes Mellqvist, SGU.

Alternativa bindemedel till betong

SGU har av regeringen fått i uppdrag att identifiera och föreslå åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong.

Regeringsuppdragets syfte är att genom bättre kunskap om ersättningsmaterial till cement (alternativa bindemedel) förbättra förutsättningarna för en cirkulär ekonomi och därigenom minska behov och sårbarhet kopplad till icke förnybara råvaror och/eller import av sådana. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 mars 2023.

Läs uppdraget i SGU:s regleringsbrev 2022 (öppnas i nytt fönster).

Genomförande

Uppdraget genomförs i projektform och kommer att sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel som det ser ut idag, inklusive pågående forskning och projekt. Utifrån kunskapsläget kommer utvecklingsbehov att identifieras och åtgärder att föreslås.

Projektet genomförs av SGU i samarbete med RISE och Naturvårdsverket. Till projektet finns även en referensgrupp bestående av representanter från Umeås universitet (UMU), Chalmers tekniska högskola, Statens geotekniska institut (SGI), Svensk betong, Sveriges bergmaterialindustri (SBMI), Jernkontoret, Skanska och Thomas Concrete Group.

Projektet har tre fokusområden:

  1. Identifiera alternativa bindemedel – beprövade och ännu inte beprövade, deras användning, egenskaper och livscykelanalys, erfarenheter från Sverige och utomlands.
  2. Identifiera källor, tillgång och flöden för alternativa bindemedel – materialkällor, avfall och deponi, naturliga i jämförelse med processade alternativ, tillgång, flöden, samt lagstiftning, regleringar, tillståndsprocesser, möjligheter och hinder.
  3. Hållbar materialförsörjning för betong – ballast till betong, behov och tillgänglighet, återvinning av betong, befintlig cementproduktion och CCS (Carbon Capture and Storage).

 

Senast granskad 2022-05-02