För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Ledamöter är myndighetscheferna vid 17 nationella myndigheter (däribland SGU) och länsstyrelserna. Miljömålsrådets uppdrag pågår till maj 2022.

Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år en rapport om pågående samarbeten inom programområden och andra åtgärder. Från 2019 har fokus legat på arbete inom sju programområden.

Vad innebär arbetet för SGU?

SGU deltar i arbetet inom fyra av programområdena. Dessa är: Ramverk för nationell planering, Staten går före, Hållbar elektrifiering samt Insatser för grön infrastruktur. Dessutom är SGU drivansvarig myndighet för två samverkansåtgärder: Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid samt Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment.

Senast granskad 2020-10-08

Kontaktperson

  • Lars-Ove Lång

    Telefon: 031-7082660
    Ort: Göteborg
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post