För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Haz Arctic

I projektet Haz Arctic (Bio-Geo Hazards in the Arctic Region) studerar SGU tillsammans med geologer från Norge, Finland och Ryssland förekomster av så kallade sura sulfatjordar. Projektet finansieras av Kolarctic-fonden och kommer att pågå fram till slutet av 2021.

Det är sedan länge känt att det i både norra Sverige och Finland finns sura sulfatjordar vilka på många platser påverkar miljön i sjöar och vattendrag negativt. För att undvika en markanvändning som leder till att sura jordar bildas, är det viktigt att undersöka vilka områden som ligger i riskzonen för en sådan utveckling. Ett viktigt syfte med projektet är att undersöka om sura jordar även förekommer i de nordliga delarna av Norge och Ryssland. Genom att samarbeta med geologer från andra länder finns det möjlighet att utbyta kunskap vilket kommer leda till att den samlade kunskapen om dessa miljöskadliga jordar ökar. Ett viktigt arbete blir att sprida denna kunskap till berörda myndigheter och aktörer. Under sommaren 2019 medverkade geologer från deltagarländerna vid fältundersökningar nära Alta i norra Norge. Det ledde till att de första norska dokumenterade förekomsterna av sur sulfatjord påträffades. 

Bilden ovan visar sulfidhaltig jord provtagen nära Persöfjärden i Norrbotten. Foto: Gustav Sohlenius.

Senast granskad 2020-02-20

Kontaktperson

  • Gustav Sohlenius

    Telefon: 018-179276
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
    Skicka e-post