För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Juni

 • SGU i Almedalen 2016

  Jord, berg och vatten är viktiga för hur vi mår och hur vårt samhälle fungerar. Mot den bakgrunden deltar SGU i Almedalen 2016 för att uppmärksamma geologins betydelse hos de som planerar vårt framtida samhälle.

  29 juni 2016

 • Extrema grundvattennivåer förväntas bli ännu lägre

  I de större grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är avgörande för den lokala vattenförsörjningen, är grundvattennivåerna fortsatt extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland riskerar många med egen brunn få vattenbrist framöver.

  22 juni 2016

 • Svensk malmproduktion minskade under 2016

  Malmproduktionen i Sverige minskade med elva procent under 2015 jämfört med året innan, men är i ett historiskt perspektiv fortsatt hög. Ändå ökade utvinningen av flera metaller, mycket tack vare ett nytt anrikningsverk i Garpenberg. Det visar SGUs genomgång av gruv- och mineralindustrin i Sverige under 2015.

  9 juni 2016

 • Kraftigt minskad energitorvproduktion under 2015

  I en ny SGU-rapport framgår att produktionen av svensk energitorv halverades under 2015 och att arealen av landets energitorvtäkter minskade något. Parallellt har SGU tagit fram en ny rapport som belyser betydelsefulla underlag att ta fram vid ansökan och prövning av torvtäkter.

  7 juni 2016