För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

December

 • Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste vi utvinna?

  Idag är återvinningen av traditionella material som järn, basmetaller och ädelmetaller i Sverige så hög att den bara kan öka marginellt. När det gäller sekundära källor krävs ökad kunskap och nya styrmedel för att öka återvinningen. Detta är angeläget eftersom det sparar både materiella resurser och energi när efterfrågan ökar. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU tagit fram i samråd med Naturvårdsverket.

  15 december 2014

 • Koppar- och guldfynd från Norrbotten vinner Mineraljakten

  Förstapriset i Mineraljakten går till Kari Mäkitalo, Kiruna, som nära Kurravaara en knapp mil norr om Kiruna stad, har hittat häll och blockfynd med rika halter av koppar och förhöjda halter guld. Han blir därmed i praktiken svensk mästare i mineraljakt. Andra pris går till ett kopparfynd i Tornedalen, medan ett lovande guld- och silverfynd från Los-området i Gävleborgs län belönas med tredjepris.

  12 december 2014

 • Miljarder till EUs största råvarusatsning ”RawMatTERS”

  10 december 2014