För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU

Mineraljakten − ett sätt att öka kunskap om geologins samhällsnytta

Det kan vara svårt att förstå kopplingen mellan den senaste modellen av en mobiltelefon och en skimrande berghäll. I Mineraljakten fick privatpersoner själva delta i kedjan och samtidigt lära sig om geologi.

En geologisk tävling

Mineraljakten startade i Norrbotten 1967 som en årlig tävling där privatpersoner skickade in stenprover för analys med chans att vinna penningpriser. Stenproverna granskades på vårt kontor i Malå som årligen hanterade cirka tusen bidrag. Särskilt intressanta stenprov skickades vidare på kemisk analys. 

Mineraljakten var ett samarbetsprojekt där även Norrlandsfonden, länsstyrelser och kommuner var inblandade. Intresserade privatpersoner kunde få tillgång till kontaktpersoner som kunde bistå med praktiska råd och annan hjälp. Det förekom även utbildningsaktiviteter med mineral- och bergartskännedom samt information om gällande lagar och förordningar inom mineralprospekteringen.

Allmänheten bidrar

Privatpersoner har ofta hittat oväntade och intressanta fynd. De har funnit intressanta mineral i områden som professionella prospektörer bedömt som ointressanta eller så har de gjort nya, oväntade fynd där det tidigare har prospekterats. Sedan Mineraljakten startade har uppskattningsvis cirka 700 undersökningsborrhål borrats på lokaler med fynd som privatpersoner hittat.

Flera platser som hittats av amatörer har i slutänden lett till brytning och skapat arbetstillfällen. Som exempel kan nämnas Harnäs guldgruva i Värmland, Kringeltjärns grafitgruva i Hälsingland och Svartlidens guldgruva i Västerbotten. Fram till 2011 hade 8,1 ton guld producerats i Svartlidengruvan, värde 3,1 miljarder kronor med dåvarande guldvärde.

Värdefullt dataunderlag

Allt är inte guld som glimmar men den datasamling som uppkommit genom Mineraljakten har stort värde, exempelvis när det gäller ovanliga metaller och råvaror som på senare tid fått ökad användning i modern teknologi såsom sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och grafit. Prospektering efter denna typ av kritiska element, har tidigare skett i begränsad omfattning vilket gör att data från Mineraljakten kan vara en av få källor till information.

- Tasman Metals undersöker för närvarande en lovande fyndighet av litium och tantal i närheten av Bergby i Gävle kommun. Anledningen till att Tasman uppmärksammade områdets potential var ett mineraljaktsfynd från 2007. Ett block med det ovanliga, litiuminnehållande mineralet spodumen hade påträffats vid en mindre grusväg i området. / Magnus Leijd Chefsgeolog på Leading Edge Materials Ltd/Tasman Metals AB

Senast granskad 2018-04-03