På SGU jobbar vi med frågor som rör berg, jord och grundvatten. Det finns många verksamheter där geologiskt kunnande behövs, exempelvis för dricksvattenförsörjning, samhällsplanering och utvinning av naturresurser till infrastruktur eller teknik.

Vårt arbete påverkar många industrier och näringar i Sverige. På dessa sidor ger vi en inblick i vår verksamhet i form av konkreta exempel där geologisk kunnande har bidragit till samhällsnytta.