För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
SGU genomförde under 2014-2015 fältarbeten i Hemavan för att kartlägga jordarter och för att hitta potentiella grundvattenmagasin.

SGU genomförde under 2014-2015 fältarbeten i Hemavan för att kartlägga jordarter och för att hitta potentiella grundvattenmagasin.

Henrik Mikko/SGU

23 mars 2021

Nytt vatten ger Hemavan möjlighet att utvecklas

I slutet av 2020 genomfördes de sista arbetena för att ansluta till den nya vattentäkten i Hemavan. Samtliga hushåll med kommunalt vatten får nu sitt vatten från den nya täkten, som upptäcktes tack vare SGUs fältundersökningar.

– Utvecklingen i Hemavan är ett bra exempel på nyttan med geologisk information. Hemavan får inte bara ett mycket bättre och mer rikligt dricksvatten, samhället får också möjlighet att utvecklats och växa i framtiden, säger Eva Wendelin, projektledare på SGU.

I Hemavan fanns det länge ett stort behov av ny vattenförsörjning. Vattenkvaliteten i det gamla vattenuttaget vid Mortsbäcken var inte tillräckligt bra, och dessutom var kapaciteten för dålig, särskilt under högsäsongen på vårvintern då befolkningen har varit som störst samtidigt som flödet i bäcken har varit som lägst. Förhållandena var också ett hinder för tillväxten i orten.

Mot den bakgrunden utförde SGU 2014-2015 fältundersökningar i Hemavan för att kartlägga jordartsformationer med potential för användbara grundvattenmagasin. SGUs undersökningar indikerade att det sannolikt fanns möjligheter till stora grundvattenuttag nordväst om Hemavan. Kommunen följde efter med en fördjupad studie kring vattnets kvalitet, med nya borrningar och provpumpningar.

Nya vattenledningar i Hemavan.n

Nya vattenledningar i Hemavan.

Foto: Lennart Ivebo, Storumans kommun.

Resultaten var så lovande att kommunen ansökte om tillstånd för vattentäkten samt även bygglov för ett nytt vattenverk – det gamla låg dåligt till med tanke på med tanke på ökad risk för ras och skred i samband med klimatförändringarna.

Efter beslut av kommunfullmäktige uppfördes ett nytt vattenverk med vatten från två brunnar i den nya vattentäkten. Under våren 2020 kopplades det nya vattnet in till abonnenter i västra delen av Hemavan, och i november öppnades kranen för resten av samhället.

Läs mer om SGUs arbete i Hemavan

Senast granskad 2021-03-23

Kontaktperson

  • Eva Wendelin

    Telefon: 018-179205
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
    Skicka e-post