Rapporten presenterar information om mineral- och bergartsförekomster i nordöstra Norrbotten. Det är en sammanställning av befintlig geologisk information, ny information från fältbesök och resultat av kemiska analyser. Fyndigheterna inom området varierar mycket vad gäller typ och storlek och innefattar allt från små järn-, basmetall-, guld- och industrimineral­förekomster till aktiva gruvor och bergtäkter.

I rapporten sammanfattas också områdets berggrundsgeologi och mineralförekomsternas relation till de geologiska enheterna. Beskrivningen av förekomsterna görs områdesvis och är inom varje delområde redovisade under olika rubriker beroende på typ av förekomst.

Studien har ökat kunskapen om mineralfyndigheterna och deras relation till berggrunden i området. Informationen är tänkt att användas inom mineralprospektering, samhällsplanering och vid miljöfrågor, men kommer också till nytta inom forskning och undervisning, geoturism och kulturhistoria.

Länk till rapporten “Inventory of mineral resources in northeastern Norrbotten County, Sweden” (OBS 140 MB)

Resultaten i rapporten kan också ses i SGUs kartvisare ”Malm och Mineral” samt i kartvisaren ”Bergartskemi”:

Länk till kartvisaren ”Malm och mineral” 

Länk till Kartvisaren ”Bergartskemi”