För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kajsa Bovin/SGU

2 december 2020

Här planerar SGU att kartlägga kommande år

Syftet med SGUs kartläggning är att ta fram det geologiska underlag som samhället behöver. Ta del av SGUs plan för geologisk kartläggning de kommande åren.

Syftet med SGUs kartläggning är att ta fram det geologiska underlag som samhället behöver i frågor som rör till exempel inhemsk utvinning av metaller och mineral, hållbar, effektiv och säker infrastrukturplanering på land och till havs samt tryggad vattenförsörjning.

I Plan för geologisk kartläggning 2021–2027 redovisas både den grundläggande planeringen samt en mer detaljerad plan för 2021-2022. En viktig utgångspunkt för SGUs kartläggning är målen i den nationella geodatastrategin.

Läs Plan för geologisk kartläggning 2021–2027 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2020-12-02