I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen som regel sjunkit, medan de i Norrland har stigit eller är oförändrade. När det gäller de stora magasinen har nivåerna vanligtvis stigit något eller förblivit oförändrade.

Grundvattennivåer i april 2020

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i östra och sydligaste Götaland samt i södra delarna av Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala.

Nivåerna har sedan i mars sjunkit avsevärt i södra Sverige på grund av utebliven snösmältning och de senaste veckornas torka. En relativt tidig grönska minskar nu möjligheterna till grundvattenbildning. Under sommaren kan situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutvecklingen. Det finns anledning för enskilda brunnsägare att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i östra och sydligaste Götaland samt i östra Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen under kommande sommar. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen noggrant. 

I de stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation.