I den offentliga utredningen ”En utvecklad vattenförvaltning” (SOU 2019:66) som nu varit ute på remiss, föreslås att vattenmyndigheterna och vattendelegationerna avskaffas och att arbetsuppgifterna framför allt fördelas på Havs- och vattenmyndigheten, SGU och länsstyrelserna.

De föreslagna ändringarna är mycket omfattande för SGU och inkluderar både nytt och utökat ansvar i flera frågor. SGU stöder förslaget om ökat ansvar, men anser att det extra arbetet med grundvatten som förslaget innebär är kraftigt underfinansierat.

En utvecklad vattenförvaltning – SOU 2019:66