Baserat på de geologiska mönster som observeras i regionens berggrund har Bergslagen delats in i sex strukturella domäner som alla har en inbördes tydlig korrelation mellan orienteringen av geofysiskt tolkade lineament och deformationszoner observerade i fält.

Strukturanalyserna visar dessutom att:

  • Sprickorienteringen mestadels är oberoende av litologin.
  • Korrelationen mellan skjuvzonsorientering och kinematik (rörelseriktning) är svag.
  • Det finns lokala variationer i veck- och deformationszonsmönster, vilka tolkas bero på intensiv vertikal och horisontell skjuvning.

Analysen ger en bättre förståelse av den för Bergslagsregionens berggrund typiska komplexa och tredimensionella uppbyggnaden.

Geofysiska data, tolkningar och data från fältobservationer kan beställas från SGUs kundtjänst.

Läs rapporten ”Regional strukturanalys i Bergslagen – från lineament till skjuvzon” här (pdf, öppnas i nytt fönster)