Grundvattennivåns avvikelse

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Tack vare regnet som föll i augusti har nivåerna i de små magasinen återhämtat sig något och nivåerna är nu nära det normala längst i norr samt i västra Götaland. I de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten på augusti.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna mycket under det normala i mellersta Norrland, sydvästra Svealand samt stora delar av Götaland. I nordöstra Norrland och sydvästra Götaland är nivåerna nära det normala medan resterande delar av Sverige har nivåer som ligger under det normala.

För att få en mer normal grundvattensituation krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst upp i norr är nivåerna nära det normala medan nivåerna är mycket under det normala i östra Sveland. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.