I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen på de flesta platser sjunkit, medan de i Norrland i allmänhet har stigit. Även i de stora magasinen har nivåerna stigit i Norrland medan de är i stort sett oförändrade i Svealand och Götaland.

Grundvattennivåns avvikelse

Grundvattennivåns avvikelse månadsskiftet april–maj 2019

 

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala. Längs norra fjällkedjan förekommer nivåer mycket över de normala.

De låga nivåerna i södra Sverige innebär att situationen inför sommaren kan bli ansträngd. Enskilda brunnsägare rekommenderas att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små grundvattenmagasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av landet. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland. I nordvästra Götaland, västra Svealand samt i Kalmar och Blekinge län är nivåerna nära de normala. I norra Norrland är nivåerna också nära de normala.

På grund av att läget inför sommaren kan bli ansträngt rekommenderar SGU att kommunerna bevakar utvecklingen noggrant och vid behov överväger att införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.