SGU har ansvar för att stödja geovetenskaplig forskning och bedriver även egen forskning och utveckling. För att sprida kunskap från forskningsprojekten anordnades den 11 april en öppen seminariedag på SGU.

Nu går det att ta del av forskningsprojekten genom en sammanfattande rapport.  

Läs rapporten här (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om FoU-dagen på SGU