Nivåerna har fortsatt att stiga i de södra och mellersta delarna av landet under november månad. Som en följd av detta förekommer nu nivåer som är mycket över de normala i små magasin i nordvästra Svealand och södra Norrland. I de områden i Götaland och Svealand som de senaste veckorna har haft lägre nivåer än normalt syns ingen tydlig förbättring. I stora magasin har viss återhämtning skett i södra Norrland, annars har inga större förändringar noterats sedan mitten av november.

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I Östergötland förekommer fortfarande nivåer mycket under de normala för årstiden. Även i Skåne och på Gotland är nivåerna i små magasin lägre än normalt. I större delen av Svealand samt stora delar av mellersta Norrland är nivåerna högre än normalt. I nordvästra Svealand och sydöstra Norrland förekommer nivåer som är mycket högre än normalt. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de västra och de nordligaste delarna av landet samt i södra Norrland är nivåerna nära de normala i de större magasinen. I östra Svealand och nordöstra Götaland finns ett område med nivåer som fortsatt är mycket under de normala. I resten av landet är nivåerna något lägre än normalt.