Nivåerna i de små magasinen har fortsatt att stiga sedan början av december. I nordvästra Götaland, Svealand och södra Norrland är nivåerna mycket över de normala för årstiden. I stora magasin har viss återhämtning skett, men nivåerna är dock fortfarande mycket under eller under de normala i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand.

 

 Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

Den senaste veckornas nederbörd har medfört att grundvattennivåerna har stigit avsevärt och i nordvästra Götaland, Svealand och södra Norrland är nivåerna mycket över de normala för årstiden. I övriga delar av landet är nivåerna över de normala eller nära de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de västra och de nordligaste delarna av landet samt i södra Norrland är nivåerna nära de normala i de större magasinen. I sydöstra Svealand och nordöstra Götaland finns ett område med nivåer som fortsatt är mycket under de normala. I resten av landet är nivåerna något lägre än normalt.