Nio av de nya rapporterna gäller grundvattenmagasin i Vara kommun, en rapport rör en förekomst i Lidköpings kommun och en av rapporterna gäller ett magasin i Kungsbacka kommun.

Rapporterna som redovisas ingår i SGUs kartläggning av viktiga grundvattenmagasin i landet. Syftet är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Ladda ner rapporterna från sidan för nypublicerat