Idag är behovet av metaller större än någonsin. I Sverige är vår konsumtion av metaller långt större än vår produktion, och flera av de metaller vi använder bryts inte inom landet, eller EU. Tillförlitlig information om lokalisering och mängd av oupptäckta mineraltillgångar är viktigt för investeringsbeslut av prospekterings- och gruvföretag, men även för den politiska och administrativa beslutsprocessen som berör planering för markanvändning.

Projektet MAP, Mineral Resource Assessment Platform, kommer att utveckla en ny metod och mjukvara för att göra bedömningar av oupptäckta mineraltillgångar, som bygger på en tidigare modell som utvecklats av den geologiska undersökningen i USA, USGS. Den nya mjukvaran kommer att producera kvantitativa uppskattningar av den totala mängden metaller i oupptäckta mineralfyndigheter av utvalda typer, särskilt geologiskt definierade områden (permissiva områden).

SGUs huvudroll ligger i att leda utveckling av metoder för att kunna kartlägga intressanta områden till särskilda malmer, samt ta fram och testa en testverktygslåda för bedömning av vulkaniska massiva sulfidmalmer (VMS) i Sverige.

Projektpartnerna (GTK, SGU, NGU, BEAK, ISOR, NTNU, USGS, Uleåborgs universitet) kommer att använda MAP-mjukvaran i sitt eget arbete. MAP-mjukvaran kommer vara kostnadsfri, baserad på moduler samt erbjuda öppen källkod vilket förenklar för användare. Projektet finansieras av EIT RawMaterials, European Institute of Innovation and Technology, ett organ inom EU.