Skogsstyrelsen kommer på uppdrag av SGU att leda miljövårdande insatser med att koordinatbestämma, kapa och försluta sådana borrör som efterlämnades från den tiden då staten prospekterade, vilket upphörde 1992. Att kapa rören minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Att säkra positionsbestämningen av rören ökar värdet hos det material i form av borrkärnor, kartor och rapporter som finns bevarat vid SGUs verksamhet i Malå. I första skedet är det borrör i Norrbottens- och Västerbottens län som ska kapas.

Inom ramen för uppdraget kommer också praktikplatser beredas vid kontoret i Malå, där praktikanterna får praktisk erfarenhet av arbete i pappers-, borrkärne- och stuffarkiv.

Utöver det kommer SGU att under året vidareutveckla Geopraktisk, en studievägledande plattform för jobb och studier inom de branscher som SGU har daglig kontakt med. Detta är ett pilotprojekt som under 2017 finansierats inom ramen Tillväxtverkets satsning på enklare vägar till jobb och kompetens.

Läs mer om gröna jobb på regeringens webbplats