För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Borrör från tidigare undersökningar som kapas

Foto: SGU

17 januari 2018

SGU medverkar till att skapa gröna jobb

SGU har tillsammans med Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna fått ett treårigt regeringsuppdrag för enklare vägar till jobb och för att via samverkan ta tillvara den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna.

Skogsstyrelsen kommer på uppdrag av SGU att leda miljövårdande insatser med att koordinatbestämma, kapa och försluta sådana borrör som efterlämnades från den tiden då staten prospekterade, vilket upphörde 1992. Att kapa rören minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Att säkra positionsbestämningen av rören ökar värdet hos det material i form av borrkärnor, kartor och rapporter som finns bevarat vid SGUs verksamhet i Malå. I första skedet är det borrör i Norrbottens- och Västerbottens län som ska kapas.

Inom ramen för uppdraget kommer också praktikplatser beredas vid kontoret i Malå, där praktikanterna får praktisk erfarenhet av arbete i pappers-, borrkärne- och stuffarkiv.

Utöver det kommer SGU att under året vidareutveckla Geopraktisk, en studievägledande plattform för jobb och studier inom de branscher som SGU har daglig kontakt med. Detta är ett pilotprojekt som under 2017 finansierats inom ramen Tillväxtverkets satsning på enklare vägar till jobb och kompetens.

Läs mer om gröna jobb på regeringens webbplats

Senast granskad: 2018-01-17

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Pontus Westrin

    Telefon: 018-179072018-179072
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
    Skicka e-post