För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Flyggeofysik från 2017
28 februari 2018

Ny flyggeofysisk data från Bergslagen

Nu släpps data från SGUs flyggeofysiska mätningar i Bergslagen 2017 med information om jordens magnetfält, markkoncentrationer av kalium, uran och torium, samt data om markens elektriska ledningsförmåga.

Under 2017 genomförde SGU flyggeofysiska mätningar norr och nordost om Karlskoga som en del av det pågående arbetet att förbättra den geologiska informationen i Bergslagen. Totalt flögs drygt 30 000 linjekilometer. Nu finns dessa data tillgängliga.

Data innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan,
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium, och
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Den nya datan kan beställas från SGUs kundtjänst. Informationen kommer under året att läggas in i SGUs webbaserade kartvisare.

Du kan läsa mer om SGUs regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till här

Mätområde för flyggeofysik 2017

Mätområdet för SGUs flyggeofysiska mätningar under 2017.

Senast granskad 2018-02-28

Kontakta oss