Under 2017 genomförde SGU flyggeofysiska mätningar norr och nordost om Karlskoga som en del av det pågående arbetet att förbättra den geologiska informationen i Bergslagen. Totalt flögs drygt 30 000 linjekilometer. Nu finns dessa data tillgängliga.

Data innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan,
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium, och
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Den nya datan kan beställas från SGUs kundtjänst. Informationen kommer under året att läggas in i SGUs webbaserade kartvisare.

Du kan läsa mer om SGUs regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till här

Mätområde för flyggeofysik 2017

Mätområdet för SGUs flyggeofysiska mätningar under 2017.