Som en del av det pågående arbetet att förbättra den geologiska informationen i Bergslagen genomförde SGU under 2018 flyggeofysiska mätningar från västra Östergötland upp till gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Området avgränsas med en svart ram i kartan nedan. Totalt flögs drygt 33 000 linjekilometer och den 2:a januari 2019 blir dessa data tillgängliga.

Data innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Du kan läsa mer om SGUs regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till på:

Flyggeofysisk mätning

Kontakta SGUs kundtjänst (kundservice@sgu.se) för att beställa data. De finns ännu inte med i SGUs webbaserade kartvisare, men kommer att läggas till där under året.

Karta över flyggeofysikens mätområde 2018