Överlag har det varit prisfall på metallerna under senaste månaden. Det enda metallpris som stigit markant är priset på kobolt som ökade med åtta procent. Detta hänger ihop med efterfrågan på batterier.  Bland basmetallerna sjönk priset på tenn med 41 procent och priset på aluminium med åtta procent. Järnmalmspriset för slig sjönk med tjugo procent. Prisfallen beror främst på oron över ett kommande internationellt handelskrig. Samma oro påverkar priset på metaller som ingår i katalysatorer; palladium och platina som tappade tio respektive sex procent. Priserna på dessa är numera nästan identiska.

Läs Metallpriser i mars (pdf, öppnas i nytt fönster)