För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
13 februari 2017

Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden

SGU har kartlagt bottenförhållanden i en del av Ångermanälven, från Näsåker i norr till Nyland i söder, för att ta fram geologiska underlag inför samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Resultatet finns nu redovisat som en SGU-rapport.

Generellt består botten i de övre delarna av Ångermanälven av växellagrande lera, silt, sand och grus, och i de djupare delarna av isälvsavlagringar och morän. Längs hela sträckan förekommer skredärr på älvbotten, såväl i silt, sand, grus och sten som morän. Mellan Näsåker och Sollefteå är det i allmänhet en mer grovkornig bottenyta av sten och block i området, vilket kan bero på en mer ytnära berggrundsyta och rikare förekomst av morän. Från Sollefteå till Nyland förekommer mer rörliga sediment av sand och grus med sandvågor i bottenytan.

Syftet med bottenmätningarna i Ångermanälven är skapa ett geologiskt underlag över bottenförhållandena för tillämpningar i erosions- och stabilitetsberäkningar, lutningsanalyser och jorddjupsmodeller. Arbetet har gjorts mot bakgrund av att Statens geotekniska institut har identifierat Ångermanälven som ett av de vattendrag i Sverige som på grund av klimatförändringen är prioriterat för skredriskanalys.

Läs rapporten här (50 MB, pdf)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Johan Nyberg

    Telefon: 018-179194018-179194
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
    Skicka e-post