För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
21 september 2016

Produktionen av ballast ökade markant 2015

Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg har ökat stort med åtta miljoner ton jämfört med 2014, till 85 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015.

Ballast utgör huvudkomponenten i asfalt och betong, och används även som fyllnadsmate­rial och järnvägsmakadam, vilket medför att ballast är den största råvaran som produceras i landet. Den stora ökningen av leveranser av ballast kan ses över hela landet och följer den ökning som skett i byggproduktionen.

– I framtiden förväntar vi oss ännu större ballastproduktion. Boverkets prognos för bostadsbyggandet visar på en bostadsproduktion på omkring 50 000 – 55 000 nya bostäder per år fram till 2018, vilket motsvarar en ballastproduktionen på i storleksordningen 100 miljoner ton per år, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU.

Störst ökning i brytning av ballast kan ses i Stockholms län, där totalt bruten mängd ökar med över fyra miljoner ton, en procentuell ökning på 56 procent från 2014. Den stora ökningen är ett resultat av ökad brytning av krossat berg.

Enligt Boverkets prognos behövs det byggas 70 000 nya bostäder per år för att motsvarar behovet av bostäder till 2025. Ska detta kunna genomföras måste leveranserna av ballast behöver öka till minst 120 miljoner ton per år.

Andra fakta ur statistiken:

  • Leveranser av naturgrus hålls på samma nivå som föregående år, 10,8 miljoner ton, men då den totala mängden ballast ökat så har andelen naturgrus minskat till 13 procent jämfört med 14 procent för 2014.
  • Leveranser av morän har ökat kraftigt till 2,3 miljoner ton 2015, jämfört med 0,9 miljoner ton år 2014, en ökning med 150 procent.
  • Mängden leveranser av krossat berg ökade till 72 miljoner ton, en ökning med 7,5 miljoner ton jämfört med 2014.

Statistiken från 2015 års svenska ballastproduktion är hämtad från SGUs årliga publikation Grus, sand och krossberg, som beräknas komma ut i oktober 2016.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson