Undersökningen av havsbotten utanför Upplandskusten samt Blekingekusten är färdigställd och därför publiceras nu två nya maringeologiska kartor. Tillsammans är drygt 3500 km2 havsbotten kartlagt (ytan är ungefär lika stor som landskapet Blekinge) och presenteras i skala 1:100 000.

Sedimenten på havets botten är en viktig naturresurs och avgörande för distribution av växt- och djurliv i havet precis som de är på land. Information om havsbotten är en förutsättning för en väl fungerande havsplanering och havsmiljöförvaltning där vi behöver planera, skydda och använda våra kust- och havsområden på ett hållbart sätt. Kartorna kommer att användas både i den regionala och lokala planeringen av dessa två havsområden.

Kartorna hittar du i Kartgeneratorn, Geolagret eller via Geodatasamverkan.