Metallpriserna har stigit under 2016 i motsatt till året innan då de föll. Ädelmetallpriserna hade en orolig vår för att sedan stiga under sommaren och sen sjunka något den andra hälften av augusti. Basmetaller har haft en liknande men något modestare utveckling. Bland bas- och ädelmetallerna har zinkpriset stigit mest med 33 procent sedan mars. Prisutvecklingen på bas- och ädelmetallerna beror på ökad efterfrågan från Kina, monetär stimulans (t.ex. låg ränta) som främst berör ädelmetaller och koppar, samt lägre utbud. Det senare har påverkat zinkpriset då stora producenter som Glencore har minskat sin produktion av zink.

Priset på järnmalmspellets har stigit än mer, med 45 procent sedan mars. Priset på pellets har stigit nästan dubbelt så mycket som för järnmalms-fines (slig), som steg med 23 procent under samma period. Orsaken till den kraftigare stigningen på pellets är dels en ökad efterfrågan: kostnaden för att tillverka pellets i vissa stålverk har blivit högre än för import av färdiga pellets, dels en minskning av pelletsproduktionen, främst från gruvor i Ukraina och Kina.

Metallpriser mars-september 2016 (pdf, nytt fönster)