För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Illustration: Art Anna/SGU

21 september 2016

Geologisk information för geoenergi – en översikt

SGU ger i en ny rapport en överblick av vilken geologisk information som kan användas för att bedöma förutsättningar för geoenergi i Sverige. SGU ser stora framtida möjligheter för geoenergin i Sverige och efterlyser ett ökat samarbete mellan myndigheter, branschen och forskningsvärlden.

SGU-rapporten beskriver och ger exempel på olika typer av information som kan användas för att bedöma förutsättningarna för geoenergi i Sverige. SGU anser att geoenergin har stora möjligheter till utbyggnad i Sverige, förutsatt att bland annat geologisk information används.

Ur rapporten:

 • Geoenergin ersätter till stor andel användningen av direktverkande el, uppvärmning med fossila bränslen och kyla och värme från företrädelsevis fjärrvärme/fjärrkyla. På våra breddgrader utgör uppvärmning en stor del av energianvändningen, vilket gör geoenergin till en mycket lämplig energiform.
 • Förutsättningar för geoenergin bestäms av lokala geologiska förutsättningar, bebyggelse, infrastruktur, skyddade områden (vattenskydd, miljöskydd, naturvård), med mera.
 • En viktig del i bedömningen av förutsättningarna för geoenergi är information och kunskap om de geologiska förhållandena. SGU tar fram och förvaltar geologisk information om jorddjup, jordlager, berggrund och grundvatten som är anpassad för geoenergi.
 • I rapporten ges exempel på hur informationen kan användas.
 • Det möjliga effektuttaget ur en bergborrad energibrunn är främst beroende av temperatur och värmeledningsförmågan i berggrunden. Värmeledningsförmågan styrs av såväl bergmaterialets sammansättning av olika mineral som av dess fysiska egenskaper, som till exempel porositet och permeabilitet. Grundvattenförhållandena har också en avgörande betydelse för effektuttaget.
 • SGU anser att det krävs ökat ett samarbete mellan myndigheter, forskningsinstitutioner och branschorganisationer för att bredda kompetensen och kunskapen ytterligare om geoenergins förutsättningar i Sverige. En samsyn om problemställningar och utvecklingsmöjligheter ur ett, tekniskt, geovetenskapligt och samhällsekonomiskt perspektiv är viktigt för att stärka geoenergins roll som energiform.

Rapporten vänder sig till myndigheter, kommuner och geoenergibranschen, samt till privatpersoner som har frågor kring de geologiska förutsättningarna för geoenergi.

Läs rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

 • Mikael Erlström

  Telefon: 046-311775046-311775
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Vatten i berg
  Skicka e-post