För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU. Sedimentprovkärna från Västra Götalands län.

19 oktober 2016

Ny rapport om dumpningsplatser i Västra Götaland

Som en del av arbetet för en renare havsmiljö har SGU inventerat ett antal marina dumpningsplatser i Västra Götalands län. I samband med detta föreslår SGU också åtta alternativa dumpningsplatser.

Syftet med inventeringen, som nu finns publicerad i form av en ny SGU-rapport, har dels varit att pröva lämpligheten för fortsatt dumpning, dels föreslå alternativa platser för dumpning. Informationen som utnyttjats för att bedöma dumpningsplatserna är framför allt data från SGUs hydroakustiska mätningar och provtagningar. Men även annat underlag, som domar från Mark- och mil­jödomstolen, konsultrapporter och ansökningar från privata aktörer har kommit till nytta. Information om miljöföroreningar i aktuella områden finns i varierande omfatt­ning och har därför använts där sådan information funnits.

Inventeringen av dumpningsplatser är framförallt tänkt att komma till nytta i kustkommunernas planeringsarbete, men även i samband med privata aktörers ansökningar av tillstånd för dumpning.

Inventeringen har gjorts i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Läs rapporten här (kontakta SGU för att ta del av rapporten)

Läs mer om muddring

Läs om muddring på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Liselott Wilin

    Telefon: 018-179066018-179066
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post