Europas industri och ekonomi är beroende av en säker och god tillgång till många råvaror. Mot den bakgrunden utpekade EU-kommissionen år 2010 ett antal mineral och metaller som så kallade kritiska material. Man upprättade en lista som med tiden har uppdaterats och utökats. Idag omfattar listan följande kritiska material: antimon, beryllium, bor, flusspat, fosfat, gallium, germanium, grafit, indium, kisel, kobolt, koks, krom, magnesit, magnesium, niob, platinagruppens metaller, lätta och tunga sällsynta jordartsmetaller och volfram. Materialen på listan bedöms som strategiskt viktiga för många produktområden, inte minst inom miljöteknologi.

Sveriges berggrund innehåller förekomster av flera av dessa råmaterial, och på kartan är Sverige representerat med ett antal fyndigheter som inkluderar antimon, flusspat, fosfat, grafit, kobolt, platinagruppens metaller (PGE), sällsynta jordartsmetaller (REE) och volfram.

Den nya kartan har tagits fram av en expertgrupp inom EGS (EuroGeoSurveys), sammanslutningen av EUs geologiska myndigheter, där SGU medverkar.

Ladda ner kartan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer information och beskrivning av kartan finns här (pdf, öppnas i nytt fönster)