SGU ser mycket positivt på att Region Gotland tar fram förslag på vattenskyddsområde för vattentäkten Bästeträsk.

När det gäller kalkindustrins framtida verksamhet i området så delar SGU regionens uppfattning: förutsatt att verksamheten får tillstånd enligt 9:e och 11:e kap i miljöbalken så kan kalkbrytning tillåtas inom detta vattenskyddsområde.

Läs yttrandet här