SGUs mod (modifikation) av Minecraft, BetterGeo, syftar till att öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Den nya versionen är den andra stora uppdateringen som släpps för modden och introducerar fler miljökonsekvenser vid förädling av metaller. Tidigare har spelaren kunnat återanvända slagg för att få fram metaller. Nu avger smältverket skadlig aska som sprids till omgivning. Blir föroreningar riktigt stora dör växter och djur. Spelaren själv, eller snarare spelarens karaktär Steve, kan också påverkas negativt. För att undvika detta kan spelaren bygga och installera en rökgasrenare. En annan nyhet är att spelaren kan återvinna metaller och mineral från till exempel trasiga redskap.

- Genom att lägga till fler miljökonsekvenser vill vi ge spelet ännu mer djup och fler uppgifter och problem att lösa. Miljöpåverkan av gruvbrytning kommer alltid finnas, men med rätt förutsättningar kan vi minska dem avsevärt även i den verkliga världen, säger Pontus Westrin, geolog vid SGU och en av dem som har arbetat med att utveckla moden.

Läs mer och ladda ned BetterGeo