För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

23 maj 2016

Grundvattnet under sommaren

Under årets sommar förväntas problem med grundvattentillgången i sydöstra Götaland, i synnerhet på Öland och Gotland. Detsamma kan ske i många kustnära områden i östra Götaland och östra Svealand.

För tillfället har delar av sydvästra Götaland mycket stora problem med grundvattentillgången och vattenbrist råder därför bland annat på Öland.

Boende i områden med låga grundvattennivåer bör använda vattnet med stor försiktighet, undvik till exempel att vattna gräsmattan. Hushåll med egen brunn där man tidigare har haft problem bör vara extra försiktiga. Tänk på att risken för att få salt grundvatten i sin brunn ökar vid låga grundvattennivåer, detta gäller särskilt för djupa bergborrade brunnar. Om du är orolig över vattenkvaliteten i din brunn rekommenderar vi att du provtar vattnet. Hur du gör kan du se i filmen "Rent vatten är livsviktigt för hälsan" som vi har länkat till längst ner på den här sidan. I stora delar av övriga landet är dock grundvattensituationen god eller tillfredsställande varför inte heller några stora problem vad gäller grundvattentillgången kan förutses.

Hur kan ni förutse var det förväntas problem med grundvattentillgången?

Under sensommaren brukar grundvattennivåerna i södra och mellersta delen av landet vara som lägst på året. Främsta orsaken till det är att merparten av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna under den varma delen av året. Utgångsläget före sommaren kan därför användas som underlag för en grov prognos för grundvattensituationen fram till början av hösten, detta eftersom grundvattenbildningen under en normal sommar ofta är mycket liten.

Vattenproblem vid kusterna

Även en normal sommar kan det förekomma problem med grundvattentillgången, särskilt i vissa kustnära områden i östra Götaland och  östra Svealand. Detta beror på att områden med tunna jordlager har en låg vattenmagasinerande förmåga. I kombination med ökad vattenkonsumtion i samband med fritidsboende kan det ofta resultera i sinande brunnar eller saltvatteninträngning.

Provta vattnet i din brunn!

Filmen ”Rent vatten är livsviktigt för hälsan” visar på vikten av att den som är brunnsägare provtar vattnet i den egna brunnen. Saltvatteninträngning i brunnar i kustnära områden är vanligt förekommande under sommaren. Dålig vattenkvalitet kan ha en mängd andra orsaker, till exempel påverkan från avloppsanläggningar i närheten av brunnen.

Läs mer om och se filmen "Rent vatten är livsviktigt för hälsan".

Livsmedelsverkets rekommendation om vattenprovtagning: "Råd om enskild vattenförsörjning" (pdf, nytt fönster).

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Bo Thunholm

    Telefon: 018-179212018-179212
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
    Skicka e-post