Visste du att vår metallproducerande industri, en av våra viktigaste basnäringar med en hög andel av vår export, hämtar en stor del av sina råvaror från svensk berggrund, men också i hög grad använder återvunna metaller? Detta och en massa annan intressant statistik framgår av en ny samling webbsidor om metall- och mineralåtervinning som nu publiceras på SGUs webbplats.

Läs sidorna om metall- och mineralåtervinning här