Produktionen av energitorv halverades under 2015 jämfört med föregående år, från 2,2 till 1,1 miljoner kubikmeter, och har inte varit så låg sedan 1998. Även det totala energiinnehållet minskade från 2,2 till 1,2 miljoner terawattimmar. Antalet torvmarker med produktion av energitorv har samtidigt minskat från 86 till 84 vilket motsvarar en minskning av den koncessionsbelagda arealen för energitorv med cirka två procent.

Uppgifterna för 2015 ingår i den statistik som SGU sedan 1980 sammanställer över produktionen av energitorv.

SGU har även tagit fram en ny rapport till stöd för verksamhetsutövare, konsulter och myndigheter för att uppskatta naturtillståndet hos torvmarker inför ansökningar om torvtäkt. Nytt för den här rapporten är att den till skillnad från tidigare är relevant för alla typer av torvtäkter, inte bara energitorvtäkter.

Den nya rapporten behandlar även bedömning av hydrologisk påverkan och effekter av dikning – en fråga som blivit allt viktigare eftersom etablering av nya torvtäkter i första hand ska ske på torvmarker som har en väsentligt påverkad hydrologi.

Läs rapporten om svensk energitorvproduktion här

Läs rapporten om stöd vid prövning och ansökan av torvtäkter här