PFAS, även kallat högfluorerade ämnen, är syntetiskt framställda kemikalier som används i bland annat brandsläckningsskum. De finns i miljön och har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige.

Den nya guiden vänder sig till dricksvattenproducenter, tillsyns- och vattenmyndigheter, privatpersoner, användare och producenter av brandsläckningsskum samt andra produkter som innehåller PFAS. Tanken är att knyta samman den information som finns på olika myndigheters webbsidor så att olika målgrupper hittar rätt information.

Guiden har tagits fram av Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten, Generalläkaren och Länsstyrelserna. 

Se guiden på Kemikalieinspektionens webbplats