Gustav Sohlenius, SGU.

21 juni 2016

För bättre vattenkvalitet i västerbottniska vattendrag

Sura jordar påverkar vattendrag negativt längs kusterna på båda sidor om Bottenviken. SGU arbetar tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Finlands geologiska undersökning, med flera, för att förbättra vattenkvaliteten.

I områden där sura sulfatjordar är vanliga har man kunnat konstatera att vattnet under vissa perioder har mycket lågt pH och höga koncentrationer av metaller som nickel och aluminium.

Logo för Vimla-projektet

Mot den bakgrunden genomförs nu ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen i Västerbotten, Finlands geologiska undersökning (GTK) och flera andra finska och svenska myndigheter, med undersökningar och analyser för att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen i Västerbotten och Österbotten.

Logo för Interreg Botnia-Atlantica

Projektet kallas VIMLA - Vatten och Människan i Landskapet, och medfinansieras av EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica. Information om projektet finns på projektets egen webbsida och hos Länsstyrelsen Västerbotten. 

 

VIMLA - Vatten och Människan i Landskapet (nytt fönster)

Länsstyrelsen Västerbotten - Små kustmynnande vattendrag i fokus i projektet VIMLA (nytt fönster)

SGU i VIMLA

Under de kommande två åren kommer SGU att undersöka var längs vattendragen som de sura jordarna förekommer. Den kunskapen kan användas för att sätta in åtgärder i områden där sura sulfatjordar riskerar att påverka vattnen.

SGU arbetar även med ett liknade projekt tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, och även där deltar GTK. SGU kommer tillsammans med GTK ta fram en översiktlig karta som visar var kring Bottenviken som sura sulfatjordar förekommer.

SGU har tidigare undersökt förekomsten av sura sulfatjordar i Västerbottens och Norrbottens kustområden och har därmed kunskap om var i landskapet dessa sura jordar vanligen förekommer.

Mer om sura sulfatjordar på SGUs webbplats:

Sulfidjordar - en potentiell miljöbov

Sura jordar påverkar många vattendrag negativt

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson

  • Gustav Sohlenius

    Telefon: 018-179276018-179276
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
    Skicka e-post