För andra året i rad deltog SGU i Almedalen. Våra välbesökta seminarier hölls ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor och handlade bland annat om framtidens vattenförsörjning, havsplanering och gamification. Flera av våra arrangemang gjordes i samverkan med andra myndigheter, bland annat Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Statens geotekniska institut (SGI). Intresset var även stort för visningarna av fartyget, där våra maringeologer berättade om hur vi kartlägger havsbottnens geologi. SGU tog också hem priset i den innovationstävling som Lunds kommun arrangerade om hur nya idéer ska revolutionera vardagen i den offentliga sektorn.

Du hittar mer information och filmer från samtliga seminarier här!

Du kan också se våra filmer direkt på vår spellista på youtube: SGU Almedalen 2016