SGU har varit närvarande i Malå i flera decennier, där mineralinformationskontorets borrkärnearkiv fyller en central funktion för prospekteringen i Sverige. Borrkärnearkivet ger en unik möjlighet att studera olika geologiska objekt utan att själva behöva utföra egen borrning. Regeringen ger mot den här bakgrunden SGU i uppdrag att analysera möjligheterna till en expansion och utveckling av verksamheten i samverkan med näringsliv och akademi.

Vid borrkärnearkivet har SGU utvecklat modern teknik för att skanna borrkärnor (infraröd borrkärneskanning), vilket ger mer detaljerad information än det som kan ses med blotta ögat. Tekniken är användbar för att studera malmgeologiska processer (hur malmer bildas) och kan användas av både prospektörer och forskare på universitet och högskolor.

Under 2007 och 2010 sköt regeringen till pengar för en utbyggnad av de lokaler där borrkärnor lagras. Men borrkärnearkivet börjar nu bli fullt och behöver byggas ut, samtidigt som man står inför kommande pensionsavgångar.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 maj 2017.