SGU stödjer geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Intresserade forskare kan ansöka om forskningsbidrag för 2017 senast den 15 september.

Läs mer här